Socialt hållbara städer

Katufestivaalit
Gatufestival © Bild: Laura Rautjoki / Miljöministeriets bildbank

Social hållbarhet innebär till exempel att alla har möjlighet att utbilda sig, få högklassig hälso- och sjukvård och påverka. Målet är att människor ska behandlas likvärdigt och att ojämlikhet ska bekämpas. Finland har en lång tradition av att motarbeta segregation, men det behövs också nya metoder för att ojämlikheten ska minska såväl mellan bostadsområden som mellan människor. Gemenskap skapar delaktighet och gör att invånarna engagerar sig i sitt bostadsområde och i utvecklingen av det. En gemenskap ger också påverkansmöjligheter, eftersom invånarnas gemensamma röst hörs bättre än den enskilda människans.

Publicerad 29-07-2019 kl. 13.52, uppdaterad 18-07-2019 kl. 13.25
  • Skriv ut sidan