Smarta städer

Älykkäät palvelut
Smarta tjänster hemifrån © Bild: Teemu Kuusimurto / Miljöministeriets bildbank

Att minska energiförbrukningen och öka energieffektiviteten är centrala förutsättningar för hållbar utveckling. Digitalisering, smarta tjänster och servicekedjor kan minska den energiförbrukning och arbetsinsats som behövs för att tjänster ska kunna produceras. I städerna finns det gott om möjligheter att förse invånarna med smidigare och smartare tjänster. Till exempel nya slags mobilitetstjänster kan minska privatbilismen.

Publicerad 29-07-2019 kl. 13.52, uppdaterad 18-07-2019 kl. 13.11
  • Skriv ut sidan