Friska städer

Illanviettoa kaupunkilaiturilla
© Bild: Tiina Hietikko-Hautala / Miljöministeriets bildbank

I en frisk stad är luftkvaliteten god och bullerexponeringen låg både inomhus och utomhus. Grönområden är platser där man kan koppla av och umgås. Grönområden och grönstrukturer förbättrar också städernas förmåga att anpassa sig till de utmaningar som klimatförändringen medför, såsom översvämningar och värmeböljor samt förlust av biologisk mångfald.

Publicerad 29-07-2019 kl. 13.53, uppdaterad 18-07-2019 kl. 13.40
  • Skriv ut sidan