Teman för programmet för hållbara städer

Teman för programmet för hållbara städer
 

Hållbar utveckling är ofta uppdelad i ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. I programmet för hållbara städer har temana delats upp i olika mål för hållbar utveckling, som främjas av en koldioxidsnål och smart utveckling, samt i mål för hållbar välfärd, som främjas av social hållbarhet och en sund livsmiljö. Temana är kopplade till varandra och kompletterar varandra och de kan förändras i framtiden.

Publicerad 29-07-2019 kl. 13.51, uppdaterad 30-07-2019 kl. 10.48

  • Skriv ut sidan