Stöd som programmet erbjuder

Programmet för hållbara städer kan erbjuda särskilt städerna möjligheter till nätverkande och samarbete, utöver det finansiellt stöd för försök och pilotprojekt samt sammanställer och sprider god praxis inom hållbar stadsutveckling. Information som gäller hållbar stadsutveckling förmedlas både i hemlandet och internationellt.

Olika temana inom hållbar utveckling förenas till sektorsövergripande helheter av utmaningar som städerna tillsammans ska försöka hitta lösningar på. Också stadsnätverk, företag, föreningar och enskilda invånare kan delta i arbetet kring utmaningarna. Arbetet kring de olika utmaningarna utförs under möten, t.ex. i samband med seminarier och workshoppar, samt i Det virtuella kvarteret. Det virtuella kvarteret är den webbplattform som programmet för hållbara städer tillhandahåller för nätverkande och samarbete bland dem som är intresserade av hållbar utveckling såväl i städer och kommuner som i andra sammanhang.

Klicka på kontaktuppgifterna och sänd oss ett meddelande så får du en inbjudan till Det virtuella kvarteret. Där kan du nätverka med andra aktörer som arbetar för hållbara städer!

Publicerad 29-07-2019 kl. 13.49, uppdaterad 30-07-2019 kl. 10.15

  • Skriv ut sidan