Samarbetspartner

Städer och kommuner hör till de centrala samarbetspartnerna inom programmet för hållbara städer. Vi samarbetar också med t.ex. andra ministerier, stadsnätverk och stadsutvecklare samt med företag och forskningsorganisationer. I samordningen och faciliteringen av arbetet kring de olika utmaningarna är Finlands miljöcentral SYKE samarbetspartner.

I den arbetsgrupp som följer upp verksamheten inom programmet ingår förutom representanter för miljöministeriet även representanter för arbets- och näringsministeriet, kommunikationsministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och Kommunförbundet. Arbetsgruppen utvidgas under 2019.

Programmet samarbetar också med andra program som stöder städer och kommuner, bl.a. åtgärdsprogrammet för träbyggande och programmet Kommunernas klimatlösningar, som båda samordnas av miljöministeriet, samt samkommunen HRM:s program för hållbart stadsliv.

Publicerad 29-07-2019 kl. 13.51, uppdaterad 18-07-2019 kl. 11.01
  • Skriv ut sidan