Målet är hållbara städer

Målet med programmet för hållbara städer är att tillsammans med städerna lösa utmaningar kring hållbar stadsutveckling och sprida god praxis. Programmet ska resultera i nya lösningar för hållbar stadsutveckling och för en hållbar livsstil i städerna.

Siktet är inställt på att

  • lösa utmaningar som förenar de olika hållbarhetstemana och faller mellan de nuvarande åtgärderna,
  • utveckla städerna som försöksmiljöer och ta fram nya lösningar genom praktiska försök och utvecklingsprojekt,
  • sprida och skala god praxis och goda erfarenheter och
  • stärka de internationella kontakterna inom hållbar stadsutveckling.

Hållbar utveckling tas in som ett genomgående tema i städernas strategier och i kriterierna för beslutsfattande:

  • Hållbar utveckling integreras i städernas strategier och program och ekonomi- och verksamhetsprocesser.
  • Det ställs upp ambitiösa mål för hållbar utveckling, och man handlar för att kunna uppnå dem.
  • Det skapas nya verksamhetsformer och samarbetsstrukturer, och förutsättningarna för jämlik dialog stärks.
Publicerad 29-07-2019 kl. 13.50, uppdaterad 18-07-2019 kl. 10.31
  • Skriv ut sidan