INSATSER - nyheter


Publicerad
Mobila stadslabb, fadderverksamhet och lättläst språk – testade lösningar för socialt hållbara städer

De försök som genomförts inom ramen för programmet för hållbara städer har ökat stadsbornas välbefinnande och utvecklat städernas arbetsformer för starkare social hållbarhet. Inom de olika försöksproj...

29-09-2020
Från bostadspolitik till boendepolitik

Hur kan fastighets- och byggbranschen främja social hållbarhet tillsammans med städerna? I Jyväskylä sökte man svar på frågan genom att samarbeta med byggbranschen inom ramen för programmet för hållba...

29-07-2019
En grön stadsmiljö bidrar till välbefinnande och kolbindning i Tammerforsregionen

En grön närmiljö ökar välbefinnandet och fungerar samtidigt som kolsänka. Kommunerna i Tammerforsregionen är föregångare när det gäller att kartlägga hur man kan bevara områdenas potential som kolsänk...

29-07-2019
Spel lockade studerande till återvinningstalko i Kuopio

Aktiv återvinning leder till mer råvaror för cirkulär ekonomi och lägre avfallsavgifter. I Kuopio genomfördes ett försök med att uppmuntra till återvinning med hjälp av en lekfull tävling.

29-07-2019

  • Skriv ut sidan