INSATSER

Nyheter

RSS
  • Från bostadspolitik till boendepolitik 29.7.2019
    Hur kan fastighets- och byggbranschen främja social hållbarhet tillsammans med städerna? I Jyväskylä sökte man svar på frågan genom att samarbeta med byggbranschen inom ramen för programmet för hållbara städer.
  • En grön stadsmiljö bidrar till välbefinnande och kolbindning i Tammerforsregionen 29.7.2019
    En grön närmiljö ökar välbefinnandet och fungerar samtidigt som kolsänka. Kommunerna i Tammerforsregionen är föregångare när det gäller att kartlägga hur man kan bevara områdenas potential som kolsänka och inverkan på välbefinnandet i den växande stadsregionen.
  • Spel lockade studerande till återvinningstalko i Kuopio 29.7.2019
    Aktiv återvinning leder till mer råvaror för cirkulär ekonomi och lägre avfallsavgifter. I Kuopio genomfördes ett försök med att uppmuntra till återvinning med hjälp av en lekfull tävling.
Mera nyheter