Ympäristöministeriön Kestävä kaupunki -ohjelman uutiskirjeet ja tiedotteet

Tietosuoja-asetuksen artiklan 13 mukainen ulkoinen seloste


Rekisterinpitäjä

Ympäristöministeriö
PL 35, 00023 Valtioneuvosto, puhelinvaihde 0295 16 001, kirjaamo(at)ym.fi
Uutiskirjeestä vastaavien yhteystiedot: kestavakaupunki(at)ym.fi
Tietosuojavastaavan yhteystiedot: tietosuoja(at)ym.fi


Käsiteltävät henkilötiedot, tietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Tiedotteissa ja uutiskirjeissä viestitään tilaajille ajankohtaisista asioista, kuten kestävän kaupunkikehityksen uutisista, ohjelman tapahtumista ja rahoitushauista. Ympäristöministeriö kerää uutiskirjeen tilaajilta sähköpostiosoitteen, jota se käyttää uutiskirjeiden ja tiedotteidenlähettämiseen. Kerättyjä henkilötietoja ei käytetä muuhun tarkoitukseen. Henkilötietojen käsittely perustuu tilaajan suostumukseen (tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a-alakohta), joka häneltä pyydetään uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä.


Tietojen käsittely ja käsittelijät

Tilaajan sähköpostiosoite tallennetaan tiedotteen tai uutiskirjeiden tilauspalvelun jakelulistaan tilaajan suostumuksen perusteella.
Tietoja käsittelevät tiedotteita tai uutiskirjeitä tekevät henkilöt ympäristöministeriössä sekä järjestelmän palvelutoimittaja Fujitsu Finland Oy, jonka kanssa ympäristöministeriö on sopinut tietojen käsittelystä tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti. Mikäli järjestelmän palvelutoimittaja vaihtuu, tiedot voidaan luovuttaa uudelle palvelutoimittajalle, jonka kanssa ympäristöministeriö on sopinut henkilötietojen käsittelystä tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti.


Tietojen säilytysaika ja tilauksen peruuttaminen

Tiedot säilytetään palvelussa siihen asti, kunnes tiedotteiden tai uutiskirjeiden jakelusta luovutaan tai kun tilaaja itse peruuttaa tilauksen lähettämällä sähköpostia osoitteeseen kestavakaupunki(at)ym.fi tai pyytää ministeriötä poistamaan tiedot.


Rekisteröidyn oikeudet

Palvelun käyttäjänä Sinulla on oikeus

  • saada pääsy omiin henkilötietoihisi
  • tietojen oikaisemiseen
  • tietojen käsittelyn rajoittamiseen
  • peruuttaa henkilötietojesi käsittelylle antamasi suostumus
  • tietojen poistamiseen
  • tietojen siirtämiseen järjestelmästä toiseen
  • valituksen tekemiseen valvontaviranomaiselle


Pääsy omiin tietoihin

Voit saada nähtäväksesi omat tietosi, jotka uutiskirjejärjestelmään on tallennettu lähettämällä sitä koskevan
tietopyynnön ministeriön kirjaamoon. Mainitse pyynnössä uutiskirjeen nimi. Tarkemmat ohjeet tietopyynnön
tekemiseen löydät ympäristöministeriön verkkosivuilta (ym.fi/tietosuoja) kohdasta: ”Oikeus tarkistaa omat tiedot”.


Tietojen oikaiseminen tai täydentäminen

Jos havaitset, että tiedoissasi on epätarkkuus, puute tai virhe, voit pyytää virheellisen osoitteen poistamista
lähettämällä tätä koskevan pyynnön ympäristöministeriön kirjaamoon ja tilata tämän jälkeen uutiskirjeen
uudelleen. Mainitse pyynnössä, mistä uutiskirjeestä on kyse.


Käsittelyn rajoittaminen

Jos olet ilmoittanut, että tietosi ovat virheellisiä, Sinulla on oikeus pyytää niiden käsittelyn rajoittamista, kunnes
tietojen paikkansapitävyys on varmistettu.


Suostumuksen peruutus tietojen käyttöön ja tietojen poistaminen

Voit poistaa tilaustietosi milloin tahansa peruuttamalla tilauksen  lähettämällä sähköpostia osoitteeseen kestavakaupunki(at)ym.fi. Vaihtoehtoisesti voit pyytää ministeriötä poistamaan tietosi palvelusta. Lähetä poistopyyntö ympäristöministeriön kirjaamolle ja mainitse pyynnössä, mikä uutiskirje on kyseessä.

Ympäristöministeriön kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: Ympäristöministeriö, PL 35, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Ritarikatu 2 B, Helsinki
Puhelinvaihde: 029516001
Sähköposti: kirjaamo(at)ym.fi


Henkilötietojen käsittelyä koskeva ilmoitus ja valitus

Jos haluat tehdä ilmoituksen henkilötietojesi käsittelyyn liittyvästä ongelmasta, pyydämme Sinua ottamaan
yhteyttä ministeriön tietosuojavastaavaan (ks. yhteystiedot sivun yläosasta).
Voit valittaa henkilötietojesi käsittelystä valvontaviranomaiselle, tietosuojavaltuutetulle. Tarkemmat ohjeet
valituksen tekemiseen löydät tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilta (tietosuoja.fi).

Julkaistu 15.2.2019 klo 15.50, päivitetty 7.4.2020 klo 8.40

  • Tulosta sivu