Vertaisoppimista asemanseutujen yhteiskehittämiseen

Uutinen 19.11.2020 klo 12.52

Kestävä kaupunki -ohjelman haastekimpputyössä kokeiltiin vertaisoppimistilaisuuksia asemanseutujen yhteiskehittämisen tueksi. Tilaisuuksien tavoitteena oli tukea Kestävän asemanseutuyhteistyön -toimintamallin jalkautusta sekä tarjota asematoimijoille mahdollisuuksia verkostomaiseen yhteistyöhön.

Kestävän asemanseutuyhteistyön toimintamalli julkaistiin kesäkuussa 2020, minkä jälkeen kartoitettiin selvitystyöhön osallistuneiden asematoimijoiden kanssa mahdollisia tapoja tukea toimintamallin käyttöönottoa. Esiin nousi tarve lisätä vertaisoppimista asemanseutujen kehitystyössä ja sen mahdollistamiseksi ehdotettiin vertaisoppimistilaisuuksien järjestämistä ja jatkuvan tiedonvaihtokanavan perustamista asemanseutujen kehityshankkeista keskusteluun ja kokemusten vaihtoon. Vertaisoppimistilaisuuksia alettiin valmistella Kestävä kaupunki -ohjelman haastekimpputyön osana, WSP oy:n konsulttien vetämänä ja yhteistä keskustelua Virtuaalikorttelissa jatkaen.

Tilaisuuksia järjestettiin syksyn aikana kahdesta eri teemasta: palveluista ja pop up -toiminnoista sekä asemapäällikköratkaisuista. Teemat oli tunnistettu tärkeiksi asemanseututoimijoiden kanssa käydyssä vuoropuhelussa. Ensimmäisen tilaisuuden työpajaosuudessa pyrittiin tunnistamaan toimivia palvelu- ja pop up -ratkaisuja eri kokoisille asemille, mikä auttoi tunnistamaan eri tyyppisten asemien reunaehtoja palveluiden kehittämiselle ja toi esiin laajan skaalan mahdollisia palveluja, jotka voisivat tehdä asema-alueista entistä vetovoimaisempia. Konkreettisemmalle tasolle ideoita työstettiin Riihimäen asemanseudulle sijoittuvan case-esimerkin kautta.

Toisessa tilaisuudessa esiteltiin Lahden, Myyrmäen ja Riihimäen asemien käytäntöjä, joista tunnistettiin yhtymäkohtia jo aiemminkin haastekimpputyössä esille nousseisiin asemapäällikkö -ratkaisuihin, eli erilaisiin tapoihin paikata asemanseudun ylläpidon ja kehittämisen aukkoja, ja mahdollistaa ketteriä toimenpiteitä monitoimijaympäristössä. Esimerkkialustukset herättivät runsaasti mielenkiintoa ja vilkasta keskustelua. Käytännön kokeilut ja toimintatapojen kehittäminen on tärkeää ja niistä olisi hyvä jakaa kokemuksia jatkossakin, jotta erilaisten asemien tarpeisiin sopivat hyvät käytännöt tulisivat laajempaan käyttöön niin kunnossapidon, kehittämisen kuin viestinnänkin ongelmakohtien ratkaisuun!

Asemanseutujen kehittäjät tekevät jo paljon verkostomaista yhteistyötä, mikä oli nähtävissä esimerkiksi 12.11.2020 järjestettävällä Asemanseutufoorumilla. Vuosittaisen seminaarin rinnalla voisi kuitenkin olla tarvetta myös jatkuvalle matalan kynnyksen yhteistyölle ja tiedonvaihdolle.

Vertaisoppimistilaisuuksien opit ja työpajatulosten yhteenvedot on koottu tilaisuuksien loppudokumentaatioon: Asemanseutujen yhteiskehittäminen vertaisoppimisen keinoin. Lue lisää tilaisuuksista ja tervetuloa Virtuaalikorttelin asemanseutu -ryhmään jatkamaan keskustelua asemanseutujen kehittämisestä! Tunnukset Virtuaalikortteliin saa pyydettyä Kestävä kaupunki -ohjelman nettisivujen Ota yhteyttä -osiosta.

Lisätietoa:

Henna Malinen & Iina Turunen, Suomen ympäristökeskus

etunimi.sukunimi@ymparisto.fi


  • Tulosta sivu