Sosiaalisen kestävyyden kokeilut

Maahanmuuttajataustaisten osallistuminen oman asuinympäristönsä kehittämiseen Helsingissä

Helsingin kaupungin hankkeessa luodaan monistettava malli, jolla tavoitetaan vieraskielinen väestö entistä paremmin kaupunkisuunnitteluhankkeissa. Malliin sisältyy muun muassa tiedotusta, dialogia ja matalan kynnyksen vaikuttamis- ja palautemahdollisuuksia.

Tuloskortti: Maahanmuuttajataustaisten osallistuminen oman asuinympäristönsä kehittämiseen Helsingissä (pdf)

Kestävän asumisen kummikokeilu

HSY:n hankkeessa kehitetään kestävän asumisen kummitoiminnan malli ja kokeillaan sitä nuorten ja pitkäaikaisasunnottomien asumiskohteissa. Kummitoiminnassa kestävän arjen neuvontapalvelut yhdistetään asuinyhteisöjen asukaslähtöiseen kehittämiseen. Kokeilun teemoina ruoka, biojäte ja kaupunkiviljely, viisas kuluttaminen ja säästäminen, sekä kestävä liikkuminen ja lähiluonto.

Tuloskortti Kestävän asumisen kummikokeilu (pdf)

Hyvät Eväät

Hämeenlinnan kaupungin hankkeessa tarjotaan lapsille ja lapsiperheille loma-aikoina terveellinen puistolounas ja sen yhteydessä perhekeskuksen palveluja. Hanke vahvistaa osallisuutta, luo yhteisiä alustoja kaupungin palveluille ja rakentaa työllisyyspolkua maahanmuuttajille.

Tuloskortti Hyvät Eväät (pdf)

Pupu, bunny, ’arnab – osallisuus monikulttuurisessa kaupunkiympäristössä

Jyväskylän kaupungin hankkeessa parannetaan vieraskielisten ja kulttuuritaustoiltaan moninaisten asukkaiden mahdollisuuksia osallistua lähiympäristön kehittämiseen ja saada tietoa ympäristössä tapahtuvista muutoksista. Kokeilussa hyödynnetään myös kuvalliseen ilmaisuun perustuvia viestinnän ja osallistumisen tapoja.

Tuloskortti Pupu, bunny, ’arnab – osallisuus monikulttuurisessa kaupunkiympäristössä (pdf)

Kävelevät kaupunkilabrat nuorille

Kangasalan kaupungin hankkeessa kehitetään nuorten osallistumista lisäävä avoin menetelmäpakki, jolla saadaan tietoa nuorten kokemuksista kaupunkitilasta, kutsutaan heidät mukaan suunnitteluun ja edistetään vähähiilistä ja terveellistä liikkumista. Hankkeessa analysoidaan nuorten kanssa yhdessä heille tärkeiden reittien ja julkisten paikkojen käveltävyyttä.

Tuloskortti Kävelevät kaupunkilabrat nuorille (pdf)

Kierrätysmateriaali ympäristökeksinnöksi

Lappeenrannan kaupungin hankkeessa luodaan uudenlainen tila ja toimintamalli materiaalien kierrätykselle ja uusiokäytölle ja osallistetaan kuntalaisia ja paikallisia yrityksiä kierrätysmateriaalia hyödyntävään yhteisölliseen innovointiprosessiin.

Tuloskortti Kierrätysmateriaali ympäristökeksinnöksi (pdf)

Kestävä Elämä Riihimäkeläisille (KERI)

Riihimäen kaupungin hankkeessa kootaan yhteen kaupungin, oppilaitosten, yritysten ja kolmannen sektorin vastuullista elämäntapaa tukevat palvelut, joiden avulla lisätään asukkaiden mahdollisuuksia tehdä kestäviä valintoja, ja ohjataan tuotannon ja palveluiden kehittymistä aiempaa kestävämmiksi. Tuloksena on skaalattava malli kestävän elämäntavan edistämiseksi.

Tuloskortti Kestävä Elämä Riihimäkeläisille (KERI) (pdf)

Osallistuva budjetointi -menetelmän käyttö Sipoon Nikkilän keskuspuiston suunnittelussa ja toteutuksessa

Sipoon kunnan hankkeessa lisätään erityisesti nuorten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä edistetään moniroolisen kuntalaisen vaikuttamismahdollisuuksia ja ymmärrystä talouskysymyksistä. Mallia voidaan monistaa vastaavissa projekteissa muissa kunnissa.

Tuloskortti Osallistuva budjetointi -menetelmän käyttö Sipoon Nikkilän keskuspuiston suunnittelussa ja toteutuksessa (pdf)

Asuinalueiden eriytymiskehityksen seurantatyökalun seudullistaminen ja hyödyntäminen seudullisen asuntopolitiikan määrittämisessä ja hyvinvointipalvelujen suunnittelussa

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän hankkeessa laajennetaan seitsemään seudun kuntaan Tampereen kaupungin toimintamalli, jonka avulla saadaan päivittyvää tietoa eriytymiskehityksen tekijöistä ja esiintyvyydestä asuinalueilla. Tietoa hyödynnetään seudullisen asuntopolitiikan suunnittelussa ja hyvinvointipalvelujen kehittämisessä. Hanke on myös osa MAL 2020‒2023 sopimuksen toteutusta.

Tuloskortti Asuinalueiden eriytymiskehityksen seurantatyökalun seudullistaminen (pdf)

Vähänkyrön kulttuurikehä

Vaasan kaupungin hankkeessa kehitetään sosiaalista kestävyyttä, paikallisidentiteettiä ja paikkakunnan houkuttelevuutta nostamalla esiin pitäjän historiakohteita, viemällä niiden ympäristöön yhteisötaideteoksia ja ottamalla käyttöön Vähänkyrön kulttuurikehä fyysisenä ja karttapohjaisena digiversiona. Samalla kehitetään kaupungille monialaista toimintatapaa, jossa ympäristöä kehitetään yhdessä asukkaiden kanssa historiaa, viestintää, digipalveluja, viherrakentamista ja kulttuuria hyödyntäen.

Tuloskortti Vähänkyrön kulttuurikehä (pdf)

 

Kaikki Kestävä kaupunki -ohjelman tulemat kokeiluhankkeet >>

Julkaistu 25.5.2020 klo 15.43, päivitetty 1.12.2020 klo 19.12

  • Tulosta sivu