Reilu siirtymä kiertotalouteen kunnissa

Uutinen 6.3.2020 klo 14.38
Reilu kiertotalous kunnissa_banneri
© Kuva: Motiva

Reilu kiertotalous kunnissa -hanke selvittää sosiaalisen kestävyyden ja kiertotalouden yhtymäkohtia, nostaa esiin vaikuttavia esimerkkejä ja kehityskohteita suomalaisista kunnista.

Kiertotaloudessa materiaalit ja arvo säilyvät resurssiviisaasti käytössä pitkään. Palvelut ja älykkyys mahdollistavat uusia ja aineettomia kuluttamisen tapoja. Parhaimmillaan kiertotaloudella löydetään ratkaisuja globaalin kantokyvyn, tasa-arvon ja hyvinvoinnin haasteisiin. Toisaalta kiertotalousratkaisuihin voi liittyä sosiaalisen kestävyyden riskejä.

Sosiaalinen kestävyys perustuu yhdenvertaisuuteen, ja sisältää muun muassa toimeentulon, sosiaali- ja terveyspalveluiden ja turvallisuuden takaamisen sekä resurssien ja mahdollisuuksien oikeudenmukaisen jakautumisen. Kiertotalous voi olla keino edistää perusoikeuksien toteuttamista ja kuntalaisten hyvinvointia.

Reilu kiertotalous –kunnissa hankkeen tavoitteet ovat:

  1. Kartoittaa vaikuttavia kiertotaloutta ja sosiaalista kestävyyttä hyödyntäviä käytäntöjä kunnista
  2. Levittää löytyneitä käytäntöjä kaikkien käyttöön
  3. Tarjota mahdollisuus vertaisoppimiseen kunnan eri toimialoilla työskenteleville ja kansalaisyhteiskunnan toimijoille

Hankkeen kohderyhmänä ovat erityisesti kunnissa ja alueilla työskentelevät sosiaalisen kestävyyden, ä osallisuuden, kiertotalouden ja vähähiilisyyden asiantuntijat sekä muut teemojen parissa toimivat, kuten järjestöt ja yritykset.

Hankkeen tulokset julkaistaan syksyllä 2020 käsikirjan muodossa.

Tule mukaan hankkeeseen ja kehitä opeilla osaamistasi ja organisaatiosi toimintaa! Seuraa ja osallistu hankkeen viestintään Twitterissä tunnisteella #reilukiertotalous #kestäväkaupunki.

Osallistua voit seuraavilla tavoilla:

1. Tiedätkö esimerkin, jossa yhdistyvät sosiaalinen kestävyys ja kiertotalous? Ilmoita se mukaan hankkeen aineistoon lomakkeen kautta. Toivomme esimerkkejä ympäri Suomea. Toteuttajina voi olla kunta tai muu toimija kunnan alueella. Myös epäonnistuneet esimerkit, joista voimme oppia, ovat toivottavia.

2. Osallistu hankeen webinaariin 24.3., jossa esittelemme hankkeen viitekehyksen ja ensimmäiset esimerkit. Ilmoittaudu viimeistää pe 20.3.

3. Osallistu vertaisoppimoihin, joissa vertaisoppimisen keinoin tarkastellaan sosiaalista kestävyyttä ja kiertotaloutta oman kunnan ja työtehtävien näkökulmista. Keväällä 2020 pidettävien tilaisuuksien ajankohdat julkistetaan myöhemmin.

Hankkeen toteuttajana toimii valtion kestävän kehityksen yhtiö Motiva. Hanke on ympäristöministeriön tilaama ja osa ympäristöministeriön koordinoimaa Kestävä kaupunki -ohjelmaa.

Lisätietoja:

Okariina Rauta
+358 (0) 9 6122 5071 okariina.rauta@motiva.fi