Niukoista resursseista Suomen parasta ympäristöviestintää

Uutinen 16.12.2019 klo 17.19

Turun kaupunkiseudun kuntien ympäristönsuojelun viranhaltijat rakentavat yhdessä palvelumuotoilun, viestinnän ja markkinoinnin osaajien kanssa toimintamallin laadukkaan mediasisällön tuottamiseksi. Tavoitteena on Suomen vaikuttavimman ja hauskimman paikallisen tason ilmasto- ja ympäristöviestinnän toteuttaminen positiivisella ja ratkaisukeskeisellä esitystavalla.

Hankkeen tavoitteena on vaikuttaa ja jakaa tietoa nykyistä onnistuneemmin sekä saada sitä kautta aikaan kestävää muutosta kunnissa. Kokonaisvaltaisempaa poikkitieteellistä tarkastelua yhdessä viestintä- ja markkinointiammattilaisten kanssa tarvitaan, jotta ympäristöviestinnän resurssit voidaan kohdistaa tehokkaammin ja vaikuttavammin.

Hankkeen aikana on määritelty hahmot, joiden kautta viestintää tullaan tekemään. Lokakuussa järjestettiin hankekuntien eri kohderyhmille työpaja, jossa kartoitettiin kullekin kohderyhmälle ominaista viestintämuotoa ja mediakanavaa, jonka kautta he toivoisivat saavansa tietoa ympäristöasioista.

Hanke on ympäristöministeriön osarahoittama ja toteutettu osana Ympäristöministeriön Kestävä kaupunki –ohjelmaa. Hankkeen kokonaisbudjetti vuonna 2019 on 25 000 €, josta 15 000 € on ympäristöministeriön Kestävä kaupunki –hankerahoitusta. Toiminta jatkuu kuntien oman rahoituksen turvin.

Yhteyshenkilö:
ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila
Raision kaupunki
Puh. 044-7972211
kirsi.anttila@raisio.fi