Bike Lab Hämeenlinna kehittää työllisyyspolkua harrastuksesta ammattiosaamiseen

Uutinen 16.12.2019 klo 16.57

Bike Lab Hämeenlinna –hankkeen tavoitteena on kehittää työllisyyspolkuja harrastusmaisesta toiminnasta kohti ammattiosaamista. Hanke toteutetaan Hämeenlinnan kaupungin, Ammattiopisto Tavastian, Hämeenlinnan seudun 4H -yhdistyksen, Pyöräliiton ja Parolan pyörähuollon yhteistyönä.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa kesällä 2019 Hämeenlinnan seudun 4H –yhdistys laajensi olemassa olevaa Työpaja Tikin pyöräpajatoimintaa liikkuvaksi pyöränhuoltopisteeksi, Bike Labiksi. Toimintaan osallistui viisi kesätyöntekijää, yksi palkkatukityöllistetty ja yksi työkokeilija. Osallistujat pääsivät toiminnassa harjoittelemaan polkupyörien käsittelyä tekemällä pyöränhuoltopisteellä pientä perushuoltoa ja pyörien kuntotarkastuksia kaupunkilaisten pyörille. Kesän toiminnalla oli tavoitteena luoda riittävä tietotaito ja innostus siirtymiseksi kohti ammattiopintoja. Tavoitteena oli saada toimintaan mukaan kymmenen osallistujaa ja heistä mahdollisimman moni mukaan hankkeen toiseen vaiheeseen. Mukaan saatiin 7 osallistujaa ja heistä 4 jatkoi toiseen vaiheeseen. Kesän toiminnasta viestittiin Bike Labin omaan facebook-sivun (https://www.facebook.com/BikeLabHML/) päivityksiä jakamalla, mutta paremmin toiminta löydettiin katukuvassa.

Bike Labin toisessa vaiheessa luodaan Suomessa kokonaan uutta polkupyörämekaanikon osatutkintoa (15 osaamispistettä) Ammattiopisto Tavastian autoalan koulutusohjelmaan. Koulutuksen pilotointi on käynnissä osana hankkeen toteutusta. Pilotti järjestetään Tavastian ja Parolan pyörähuollon yhteistyönä. Koulutuskokeilun sisältö luotiin Parolan pyörähuollon käytännön kokonaisuuden ympärille. Pyöräliitto toimii hankkeessa asiantuntijana tuoden pyöränhuoltoyritysten ja pyöräilyn edistämisen tarpeita koulutuksen perustaksi. Koulutuksen aikaan saaminen on pyöräliikenteen kannalta merkittävä edistysaskel, sillä toimivia huoltopalveluita tarvitaan aina kansalaisten pyörien huollosta kaupunkipyörien ylläpitoon.

Hanke on ympäristöministeriön osarahoittama ja toteutettu osana Ympäristöministeriön Kestävä kaupunki -ohjelmaa. Rahoituksen avulla toimintamallia saadaan kehitettyä ja sekä liikkuvan pyöränhuoltopisteen, polkupyörämekaanikon koulutuksen että näiden yhteistyön ennakoidaan saavan jatkoa. Hankkeen aikana erityisesti polkupyörämekaanikon koulutus on saanut paljon huomiota ja tuottanut yhteydenottoja kiinnostuneilta.

Yhteystiedot:
Ismo Hannula
vs. Strategiapäällikkö, Hämeenlinnan kaupunki
Puh. 03 621 2018
etunimi.sukunimi@hameenlinna.fi


  • Tulosta sivu