Teemoja kestävään kaupunkiin

kaupunkisilhuetti
 

Kestävä kehitys jaotellaan usein ekologiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen kestävyyteen. Kestävä kaupunki -ohjelmassa kestävyysteemat on jaoteltu kestävän kasvun tavoitteisiin, joita tukevat vähähiilisyys ja älykkyys, sekä kestävän hyvinvoinnin tavoitteisiin, joita puolestaan tukevat sosiaalinen kestävyys ja terveellinen elinympäristö. Teemat ovat toisiinsa kytkeytyneitä ja toisiaan täydentäviä ja ne voivat muuttua ohjelman edetessä.

Julkaistu 14.12.2018 klo 11.15, päivitetty 18.7.2019 klo 11.56

  • Tulosta sivu