Yhteistyötahot

Kestävä kaupunki -ohjelman keskeisimpiä yhteistyötahoja ovat kaupungit ja kunnat. Teemme yhteistyötä myös esimerkiksi muiden ministeriöiden, kaupunkiverkostojen ja kaupunkikehittäjien sekä yritysten ja tutkimusorganisaatioiden kanssa. Haastekimpputyön koordinoinnissa ja fasilitoinnissa ohjelman yhteistyötahona toimii Suomen ympäristökeskus SYKE.

Ohjelman valmistelua tukeneessa ja alkuvaiheen toimintaa seuranneessa työryhmässä olivat vuosina 2018-2019  ympäristöministeriön lisäksi mukana työ- ja elinkeinoministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä Kuntaliitto. Keväällä 2021 ohjelmalle nimettiin ohjausryhmä, joka koostuu muiden ministeriöiden, kuntien sekä tutkimuslaitosten edustajista. Ohjausryhmä linjaa ja ohjaa Kestävä kaupunki -ohjelmaa, suuntaa ohjelman puitteissa tehtävää valtion ja kuntien välisen yhteistyön kehittämistä, tukee ohjelman toteuttamista tunnistamalla ja vahvistamalla yhteyksiä muuhun kestävän kaupunkikehityksen työhön sekä edistää osaltaan tulosten viestintää ja laajempaa hyödyntämistä. 

Kestävä kaupunki -ohjelma tekee yhteistyötä myös muiden kaupunkeja ja kuntia tukevien ohjelmien kanssa, mm. ympäristöministeriön koordinoimien Puurakentamisen ohjelman ja Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelman sekä HSY-kuntayhtymän valmisteilla olevan Kestävän kaupunkielämän ohjelman kanssa.

Kestävä kaupunki kartta
 
 
 
 
Julkaistu 27.3.2019 klo 15.35, päivitetty 5.8.2021 klo 14.15
  • Tulosta sivu