Yhteistyötahot

Kestävä kaupunki -ohjelman keskeisimpiä yhteistyötahoja ovat kaupungit ja kunnat. Teemme yhteistyötä myös esimerkiksi muiden ministeriöiden, kaupunkiverkostojen ja kaupunkikehittäjien sekä yritysten ja tutkimusorganisaatioiden kanssa. Haastekimpputyön koordinoinnissa ja fasilitoinnissa ohjelman yhteistyötahona toimii Suomen ympäristökeskus SYKE.

Ohjelman toimintaa seuraavassa työryhmässä ovat ympäristöministeriön lisäksi mukana työ- ja elinkeinoministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä Kuntaliitto. 

Kestävä kaupunki -ohjelma tekee yhteistyötä myös muiden kaupunkeja ja kuntia tukevien ohjelmien kanssa, mm. ympäristöministeriön koordinoimien Puurakentamisen kehittämisohjelman ja Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelman sekä HSY-kuntayhtymän valmisteilla olevan Kestävän kaupunkielämän ohjelman kanssa.

Julkaistu 27.3.2019 klo 15.35, päivitetty 7.4.2020 klo 9.04