Tavoitteena kestävyys kaupunkien käytännön kehittämisessä ja johtamisessa

Kestävä kaupunki -ohjelman tavoitteena on ratkaista kaupunkien kestävän kehityksen haasteita ja levittää hyviä käytäntöjä yhdessä kaupunkien kanssa. Ohjelmassa myös kehitetään uusia ratkaisuja kestävään kaupunkikehitykseen ja kaupunkilaisten kestäviin elämäntapoihin.

Kestävän kaupunkikehityksen haasteisiin tähdätään

  • panostamalla kestävyyden eri teemoja yhdistävien ja nykyisten toimien väliin jäävien haasteiden ratkaisemiseen,
  • kehittämällä kaupunkeja kokeiluympäristöinä ja kehittämällä uusia ratkaisuja käytännön kokeiluissa ja piloteissa,
  • levittämällä ja monistamalla hyviä käytäntöjä ja oppeja ja
  • vahvistamalla kestävän kaupunkikehityksen kansainvälisiä yhteyksiä.

Kaupunkien strategioissa ja päätöksenteon kriteereissä kestävä kehitys nostetaan läpäiseväksi teemaksi:

  • Kytketään kestävä kehitys kaupunkien strategioihin ja ohjelmiin sekä talouden ja toiminnan suunnitteluun ja seurantaan.
  • Asetetaan kestävälle kehitykselle kunnianhimoisia tavoitteita ja toimitaan niiden saavuttamiseksi.
  • Luodaan uusia toimintatapoja ja yhteistyörakenteita ja vahvistetaan tasa-arvoista vuoropuhelua.
Julkaistu 14.12.2018 klo 16.41, päivitetty 18.7.2019 klo 10.28
  • Tulosta sivu