Työkaluja kestävyyden johtamiseen

Vipinää kestävään kehitykseen - Agenda 2030-työkirja kunnille

Vipinää kestävään kehitykseen - Agenda 2030-työkirja kunnille on julkaistu. Osana Ympäristöministeriön koordinoimaa Kestävä kaupunki -ohjelmaa toteutettu opas tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (Sustainable Development Goals) tulkintaa ja hyödyntämistä paikallistason poikkihallinnollisessa kestävän kehityksen työssä. Työkirjan on toteuttanut Demos Helsinki.

Suomessa yli kaksi kolmasosaa Agenda 2030:n tavoitteista toteutetaan paikallistasolla. Kuntien tarjoamilla peruspalveluilla, kuten terveydenhuollolla, koulutuksella ja infrastruktuurilla on suuri vaikutus siihen, miten kestävän kehityksen tavoitteet etenevät. Työkirjaan on koottu työkaluja, toimintamalleja sekä inspiroivia esimerkkejä, joiden avulla kunnissa voidaan edistää kestävän kehityksen Agenda 2030 -ohjelman tavoitteiden saavuttamista.

Lataa työkirja: Vipinää kestävään kehitykseen Agenda 2030-työkirja kunnille

Lue lisää työkirjasta uutisesta:Agenda 2030 –työkirjasta työkaluja ja toimintamalleja kestävän kehityksen johtamiseen kunnissa sekä Demos Helsingin sivuilla: Vipinää kestävään kehitykseen SDG-työkirja kainalossa

Kestävyyden tavoitteenasetanta ja mittaaminen kunnissa -hanke

36 kuntaa työsti kestävyyden tavoitteenasetantaa, seurantaa MayorsIndicatorsin luotsaamassa hankkeessa. Tutustu hankkeen tuloksiin: Kestävyyden tavoitteenasetanta ja mittaaminen kunnissa -hankkeen tuloskooste

Lue hankkeen käynnistymisestä uutisesta Kunnat työstävät yhdessä kestävän kehityksen seurantaa vuonna 2020 sekä MayorsIndicatorsin Suvi Monnin blogi Koronakriisi korostaa kuntien tiedolla johtamisen tärkeyttä.

Julkaistu 11.11.2020 klo 12.17, päivitetty 15.1.2021 klo 15.31

  • Tulosta sivu