Yhteistyössä kohti kestävämpiä kaupunkeja

Muraali kerrostalon seinällä
Muraali kerrostalon seinällä © Kuva: Laura Rautjoki / Ympäristöministeriön kuvapankki

Kestävä kaupunki -ohjelma edistää kaupunkien ja kuntien kestävää kehitystä sekä käytännön kaupunkikehittämisen että strategisen johtamisen tasolla. Ohjelman pääteemat ovat vähähiilisyys, älykkyys, terveellisyys ja sosiaalinen kestävyys. Uusia ratkaisuja etsitään näitä teemoja yhdistäviin ja niiden väliin jääviin haasteisiin.

Ohjelmalla tuetaan kumppanuuslähtöisesti erityisesti kaupunkien omaa toimintaa kohti kestävää kaupunkikehitystä. Ohjelma on myös yksi keskeinen kaupunkikehittämisen strategisen yhteistyön ja valtioneuvoston kaupunkipolitiikkakokonaisuuden työväline.

Toiminnassa mm. ratkotaan kaupunkien yhteisiä kestävyyshaasteita, kehitetään uusia ratkaisuja käytännön kokeiluissa ja kehittämishankkeissa, edistetään hyvien käytäntöjen monistamista sekä vahvistetaan kansainvälistä kokemusten vaihtoa.

Tuloksina syntyy uusia kumppanuuksia ja poikkisektoraalista yhteistyötä, uusia testattuja kestävän kaupunkikehittämisen ratkaisuja, kansallisia edelläkävijä-esimerkkejä ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä toimintamalli hyvien käytäntöjen laajempaan hyödyntämiseen. Tulosten seurauksena kaupunkikehitys on ympäristöllisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävämpää ja nykyistä enemmän valtion ja kaupunkien kumppanuuteen pohjautuvaa.

5-vuotinen ohjelma toteutetaan vuosina 2019-2023. Ohjelmaa koordinoi ympäristöministeriö ja yhteistyössä ovat mukana kaupungit, kunnat, useat ministeriöt ja muut kestävän kaupunkikehityksen toimijat. Toiminnan taustalla vaikuttavat mm. YK:n maailmanlaajuinen Uusi kaupunkikehitysohjelma sekä YK:n Agenda 2030:n kestävän kehityksen maailmanlaajuiset tavoitteet.

Teetkö töitä kestävän kaupunkikehityksen parissa ja haluaisit verkottua ja tehdä yhteistyötä muiden kaupunkien, kuntien ja kestävän kaupunkikehityksen osaajien kanssa? Klikkaa yhteystietoihin ja lue miten voit liittyä mukaan.

Julkaistu 7.12.2018 klo 16.00, päivitetty 18.7.2019 klo 10.19
  • Tulosta sivu