Yhteisöllisyysparantola kunnille ja kaupungeille 17.9. - tervetuloa!

Uutinen 21.7.2020 klo 9.04

Millaisia yhteisöllisyyden muotoja omassa kunnassasi pitäisi tavoitella? Miten kuntasi ja muut organisaatiot, yhteisöt ja ihmiset eri rooleissaan voivat olla luomassa erilaisiin yhteisöllisyyden tarpeisiin vastaavaa kuntaa? Minkä yhteisöllisyyden haasteen ratkaisemiseen haluaisit sparrausta? Ilmoittaudu mukaan kuntien ja kaupunkien yhteisöllisyysparantolaan!

Yhteisöllisyysparantola järjestetään 17.9. klo 9.30-11.30 Teamsissa. Kestävä kaupunki -ohjelman haastekimpputyöhön kytkeytyvä tilaisuus syventää ja konkretisoi 26.8. aamukahvien keskustelua yhteisöllisyyden edistämisestä kunnissa. Parantolassa otetaan käsittelyyn osallistujien ehdotusten pohjalta noin kolme esimerkkitapausta yhteisöllisyyden haasteista ja etsitään niihin yhdessä ratkaisuja, joista muutkin voivat oppia. Haasteet valitaan niin, että niiden käsittely palvelee tilaisuuden osallistujia monipuolisesti. Sparraajina toimivat kaupunkisosiologian dosentti Pasi Mäenpää ja tilaisuuden osallistujat mahdollisuuksiensa ja halunsa mukaan.

Ilmoittaudu tilaisuuteen 15.9. mennessä tällä lomakkeella

Yhteisöllisyysparantolassa käsiteltävät haasteet on nyt valittu. Parantolassa etsitään ratkaisuja seuraaviin tapauksiin:

Outokumpu: Yhteisöllisyys ja eri-ikäisten väestöryhmien vuorovaikutus. Tarvitaanko eri-ikäisten vuorovaikutusta ja jos, miksi? Millainen eri-ikäisiä yhteen tuova yhteisöllisyys voi olla tavoiteltavaa? Mitä kaupungin viranhaltijat sekä muut toimijat voivat tehdä asian edistämiseksi? Miten yhteisöllisyys voi liittyä ylisukupolvisen syrjäytymisen torjumiseen? Mikä on digitalisaation rooli?

Heinola: Millaisia yhteisöllisyyttä ja yhteisöllisyyden tunnetta Heinolassa kaivataan? Millainen on kylä- ja asukasyhdistyksien tulevaisuus? Mitä kaupungin asukkaat tekisivät, jos heille annettaisiin käyttöön 600 m2 suojeltu rakennus keskustasta? Käynnissä on kaksi suurta projektia, joiden tavoitteena on mm. hyvinvoinnin edistäminen sosiaalisen muotoilun ja kulttuurin avulla (alueidentiteettiprojekti ja Luova urbaani Heinola eli uudenlaisten kaupunkitilojen Heinola). Miten nämä voivat toimia yhteisöllisyyden edistämisessä?

Kontula, Helsinki: Miten edistää kaksisuuntaista kotoutumista ja hyviä väestösuhteita? Kontulassa on yhteisöllisyyttä ja toimintoja kuten yhteisötaidetta, mutta kaupungin toimialojen olisi hyvä löytää uusia tapoja luoda asukassuhteita ja -yhteistyötä ja tukea 4.sektoria rohkeasti. Miten innokas uusi työntekijä voi innostaa kollegoita uusiin toimintamuotoihin? Miten kurottautua asukkaita kohti matalalla kynnyksellä ja innostaa yhteisvastuuseen alueesta?

Tervetuloa yhteisihmettelemään ja vaihtamaan ajatuksia! 

Ohjelma

9:30 Tilaisuus alkaa 

  • Tervetuloa!
  • Yhteisöllisyys - mitä, miksi ja miten? Pasi Mäenpää, Helsingin yliopisto
  • Kolme tapausta yhteisöllisyyden haasteista ja ratkaisuja niihin
  • Yhteenvetokeskustelu

11:30 Tilaisuus päättyy

Lisätietoja tilaisuudesta:

Maija Faehnle, Suomen ympäristökeskus
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi 


  • Tulosta sivu