Tunnistetuista haasteista ratkaisuihin

Uutinen 13.7.2020 klo 11.45

Kestävä kaupunki -ohjelman haastekimpputyössä on monta rautaa tulessa, kun neljässä haastekimpussa tunnistettuja haasteita ratkotaan monimuotoisessa yhteistyössä. Koronavirustilanteen aiheuttamissa poikkeusoloissa Virtuaalikorttelin rooli on korostunut tiedonvaihdon kanavana. Alustalla on jo yli viisisataa käyttäjää ja avoimissa haastekimppuryhmissä on keskusteltu aktiivisesti haasteiden ratkaisuista, tunnistettu uusia haasteita, kommentoitu työn alla olevia julkaisuja sekä opittu muiden hyvistä käytännöistä.

Osallisuus ja yhteisöllisyys -haastekimpussa on panostettu osallisuuden edistämiseen kaupungeissa ja kunnissa. Kevään aikana 16:lle kunnalle tarjottiin osallisuuden asiantuntijasparrausta, josta kuultiin kokemuksia Kunnat kestävän kehityksen toteuttajina -webinaarissa toukokuussa. Sparrauksessa hyödynnettiin Saa kuulua! -osallisuusopasta, joka julkaistaan syksyllä kuntien sparraustarinoiden kera. Elokuussa järjestetään Kestävä kaupunki -ohjelman aamukahvitilaisuus yhteisöllisyysteemasta, johon liittyvien haasteiden ja ratkaisujen työstöä jatketaan sparraustilaisuudessa 17.9.

Lähivihreä ja kaupunkivedet -haastekimpussa kaupunkiympäristön terveellisyys on noussut kärkihaasteeksi, jonka ratkaisuja tuetaan tiivistämällä tutkittua tietoa tiiviiksi tietopaketiksi erityisesti kaupunkien ja kuntien päättäjille ja työntekijöille eri toimialoilla. Elämänmittainen lähivihreäpolku –tietopakettia työstetään yhteistyössä SYKEn, Luonnonvarakeskuksen ja Tapio Oy:n asiatuntijoiden kesken ja sen valmistelussa huomioidaan maaliskuisen käyttäjäkyselyn tulokset ja sisältöluonnoksesta saadut asiantuntijakommentit. Tietopaketti julkaistaan alkusyksystä.

Kiertotalous ja yhteiskäyttö -haastekimpussa on käynnistetty etäkeskustelusarja muun muassa Virtuaalikorttelissa ja haastekimpputyön työpajoissa askarruttaneista teemoista. Kevään aikana on järjestetty kaksi keskustelutilaisuutta, ja syksyllä keskustellaan kiertotaloudesta ainakin maankäytön suunnittelun (18.8.) ja julkisten hankintojen näkökulmista (1.9.). 

Asemanseudut kestävän kaupungin solmukohtina -haastekimpussa on seurattu haastekimpputyön pohjalta käynnistetyn Kestävän asemanseutuyhteistyön toimintamalli –hankkeen etenemistä ja suunniteltu sen tulosten jalkautusta tukevia toimia. Selvityshankkeeseen osallistuneiden toimijoiden kanssa tunnistettiin tarvetta ainakin vertaisoppimisen tukemiseen ja kokemusten vaihtoon asemanseutujen kehityshankkeista. Keskustelu jatkuu Virtuaalikorttelin Asemanseutu-ryhmässä.

Tervetuloa mukaan haastekimppukeskusteluihin Virtuaalikortteliin!


  • Tulosta sivu