Tervetuloa Kestävä kaupunki -ohjelman Osallisuus ja yhteisöllisyys -haasteklinikalle

Uutinen 28.8.2019 klo 11.17

Järjestämme 16.9. Kestävä kaupunki -ohjelman työpajan, jossa täsmennämme keskeisiä haasteita Osallisuus ja yhteisöllisyys -haastekimpusta.

Tilaisuuden tavoitteena on kartoittaa ja priorisoida osallistujien tunnistamia, vielä ratkaisemattomia haasteita, sekä kehittää niitä selkeästi rajatuiksi kokonaisuuksiksi, joiden pohjalta voidaan käynnistää haasteiden ratkaisutyö.

Päivän ohjelma:

Tervetulosanat: Kestävä kaupunki -ohjelman ja haastekimpputyön kiteytys

Asiantuntijoiden alustukset päivän teemaan:

  • Erikoistutkija Maija Faehnle, Suomen ympäristökeskus
  • Pasi Mäenpää
  • Stadiluotsi Ella Tanskanen, Helsingin kaupunki

Johdatus haasteiden tunnistus- ja määrittelytyöhön

  • ketterän kokeilevan ratkaisutyön edellytyksiä ja menetelmiä: haastelähtöinen avoin innovaatio, kokeilukulttuuri ja yhteiskehittäminen
  • 1. ryhmätyöskentelyosio: osallistujien havaitsemien, vielä ratkaisemattomien haasteiden kartoitus, yksilöinti ja priorisointi
  • 2. ryhmätyöskentelyosio: edellä tunnistettujen haasteiden erittely ja kuvaus selkeästi rajatuiksi ja ymmärrettäviksi kokonaisuuksiksi, joiden ratkaisutyölle on mahdollisuus kehittää mittarit

Haasteklinikka järjestetään Helsingissä, Maria 01 -startup hubissa (Lapinlahdenkatu 16). Päivä alkaa klo 9:00 aamukahveilla ja varsinainen ohjelma klo 9:30. Väleissä nautitaan lounas ja iltapäiväkahvit, ja ohjelma päättyy klo 16:00.

Kaikkia aihealueita avataan lisäksi käytännön esimerkein relevanttien toimijoiden tai toimialojen näkökulmasta. Päivän kulusta ja fasilitoinnista vastaa yhdessä Kestävä kaupunki -ohjelman kanssa Industryhack Oy.

Osallistujilla on tärkeä rooli haasteiden tunnistamisessa ratkaisukeskeiseen suuntaan. Ilmoittaudu mukaan  9.9.2019 mennessä.

Ympäristöministeriön koordinoima Kestävä kaupunki -ohjelma vauhdittaa kaupunkien ja kuntien kestävää kehitystä yhteistyössä ministeriöiden, kaupunkien ja muiden kestävän kehityksen toimijoiden kanssa. Toiminnassa mm. ratkotaan kaupunkien yhteisiä kestävyyshaasteita, kehitetään uusia ratkaisuja käytännön kokeiluissa ja kehittämishankkeissa, edistetään hyvien käytäntöjen monistamista sekä vahvistetaan kansainvälistä kokemusten vaihtoa

Lisätietoja: Henna Malinen, Suomen ympäristökeskus (etunimi.sukunimi@ymparisto.fi)


  • Tulosta sivu