Sosiaalisen kestävyyden kokeilut edistävät kaupunkilaisten hyvinvointia

Uutinen 25.5.2020 klo 15.47

Kestävä kaupunki -ohjelman vuodenvaihteessa käynnistyneet sosiaalista kestävyyttä edistävät kokeilut ovat täydessä vauhdissa. Sosiaalinen kestävyys edellyttää esimerkiksi asukkaiden riittävää toimeentuloa, terveyttä ja tasa-arvoa sekä mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elämäänsä ja kokea osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Käynnissä olevat kokeilut tukevat näiden edellytysten täyttymistä.

Hankkeissa kehitetään muun muassa kestävän asumisen kummitoimintaa, nuorten ja maahanmuuttajien osallistumista lähiympäristönsä kehittämiseen, asuinalueiden eriytymiskehityksen seurantatyökalua sekä perhekeskuksen palvelujen tarjoamista lapsiperheiden maksuttoman puistolounaan yhteydessä. Kokeilut edistävät useiden eri väestöryhmien, kuten lasten, nuorten, päihderiippuvaisten ja maahanmuuttajien, hyvinvointia. Sosiaalisen kestävyyden lisäksi jokaisella kokeilulla on kytkös johonkin ohjelman muista pääteemoista; älykkään, vähähiilisen tai terveellisen kaupungin tavoitteisiin.

Monen sosiaalista kestävyyttä edistävän kokeilun toteutuksessa ovat keskeisessä roolissa osallisuus ja vuorovaikutus kaupunkilaisten ja muiden sidosryhmien kanssa. Kun koronaepidemian hillintätoimet ovat kevään aikana rajoittaneet kasvokkaisia tapaamisia, hankkeet ovat ideoineet uusia sähköisiä yhteiskehittämisen tapoja ja muuntuneet osin myös digikokeiluiksi. Hankkeet päättyvät elo-syyskuussa ja niiden tuloksista viestitään tarkemmin vuoden 2020 lopulla.

Kestävä kaupunki -ohjelmassa kokeilujen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa ja innovatiivisia ratkaisuja niin kaupunkien ja kuntien toimintaan kuin asukkaiden hyvinvointiin ja kestävien valintojen mahdollistamiseen. Samalla voidaan luoda uusia toimintatapoja sekä kaupunkien väliseen vuorovaikutukseen että valtion, kaupunkien ja muiden toimijoiden yhteistyöhön. Ohjelma tuo parhaille käytännöille myös kotimaista ja kansainvälistä näkyvyyttä.

Lisätietoja:

Ohjelmapäällikkö Virve Hokkanen, p. 0295 250 034, etunimi.sukunimi@ym.fi 

Lue kokeilujen lyhyet kuvaukset >>>