Rahoitushaku auki kokeiluille ja piloteille

Uutinen 1.3.2019 klo 11.32
Seinämuraalin tekoa
Seinämuraalin tekoa © Kuva: Laura Rautjoki / Ympäristöministeriön kuvapankki

Kestävä kaupunki -ohjelman rahoitushaussa etsitään konkreettia ja vaikuttavia kaupunkien ja kuntien kestävää kehitystä edistäviä hankkeita. Haussa avustetaan kokeiluja ja pilotteja, jotka yhdistävät kestävän kehityksen eri osa-alueita. Haun teema-alueet ovat vähähiiliset kaupungit, älykkäät kaupungit, sosiaalisesti kestävät kaupungit ja terveelliset kaupungit.

Kokeiluilla ja piloteilla etsitään ratkaisuja kestävän kehityksen eri teemoja yhdistäviin tai nykyisten toimien väliin jääviin haasteisiin. Tuloksina odotetaan esimerkiksi uutta tietoa, palveluja tai toimintamalleja, jotka tehostavat kaupunkien ja kuntien toimintaa, ohjaavat kuluttajia kestäviin valintoihin, luovat kaupunkilaisille parempaa arkea tai yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Parhaimmillaan kokeilut mahdollistavat hyvien käytäntöjen löytämisen, kehittämisen ja levittämisen sekä kansainvälisestikin kiinnostavien referenssien luomisen.

Tukea myönnetään hankkeille, jotka testaavat uusia ratkaisuja tai aiemmin testattujen ratkaisujen laajempaa toimivuutta. Kokeilut ja pilotit voivat kytkeytyä niin käytännön kehittämiseen kuin kaupunkien johtamiseen ja toiminnan suunnitteluun ja seurantaan. Hankkeisiin voi sisältyä myös uudentyyppisiä yhteistyörakenteita tai yhteistyötä kuntien sisällä, kuntien välillä tai kuntien ja muiden organisaatioiden kesken.

Kokeiluja ja pilotteja tuetaan valtionavustuksena, jonka myöntäjänä toimii ympäristöministeriö. Tässä haussa tukea jaetaan yhteensä enintään 100 000 euroa. Avustusta voidaan myöntää yksittäisen hankkeen kustannuksiin korkeintaan 60 %, kuitenkin enintään 15 000 euroa per hanke.

Valittavien kokeilujen ja pilottien tueksi järjestetään myös kick-off-tilaisuus, sparrausta, tulostapahtumia sekä muuta viestinnällistä tukea.

Luettuasi Kestävä kaupunki -ohjelman avustushakuilmoituksen, voit täyttää sähköisen avustuslomakkeen täällä. Haku on auki 2.4. asti. 

Lisätietoa: 

Ohjelmapäällikkö Virve Hokkanen, Kestävä kaupunki -ohjelma, ympäristöministeriö, rakennetun ympäristön osasto, p. 02952 50034, etunimi.sukunimi@ym.fi

Suunnittelija Anna-Kaisa Leino, Kestävä kaupunki -ohjelma, ympäristöministeriö, rakennetun ympäristön osasto,
p. 0295 250 352, etunimi.sukunimi@ym.fi


  • Tulosta sivu