Osallistumishaku - Kestävän kehityksen tavoitteet ja seuranta kaupunkikehityksen tukena

Uutinen 25.10.2019 klo 11.12

Ympäristöministeriön koordinoima Kestävä kaupunki -ohjelma käynnistää haun, jossa etsitään erityisesti 10 000 - 100 000 asukkaan kaupunkeja ja kuntia mukaan hankkeeseen, jossa edistetään kestävän kehityksen tavoitteiden ja niiden seurannan viemistä kaupunki- ja kuntastrategiaan. Hanke alkaa vuoden 2019 aikana ja kestää vuoden 2020 loppuun.

Hankkeeseen valittavat 30-35 kuntaa eri puolilta Suomea pääsevät mukaan aktiiviseen kuntien kestävän kehityksen verkostoon. Mukaan lähtevät kunnat voivat olla erilaisissa tilanteissa siinä, miten kestävän kehityksen tavoitteet on integroitu kunnan strategiaan ja eri toimialojen toimintaan.

Hankkeessa kertyvää tietotaitoa ja kokemuksia jaetaan aktiivisesti osallistujien kesken. Hankkeessa tarjottavat työkalut, sparraus ja käytännön esimerkit mahdollistavat kestävän kehityksen viitekehyksen soveltamisen kuntatasolla entistä paremmin. MSDI Oy:n MayorsIndicators-tiimin asiantuntijat tukevat kestävän kehityksen integroimista osaksi kunnan toimintaa tiedolla johtamisen työkalujen avulla. Tärkeänä tavoitteena on myös syventää ymmärrystä kunnan sisäisen viestinnän merkityksestä kestävän kehityksen työn toteutumiseksi mahdollisimman laaja-alaisesti kaupunki- ja kuntaorganisaatiossa.

Hankkeeseen mukaan valittavat kaupungit ja kunnat saavat käyttöönsä MayorsIndicators-palvelun vuoden 2020 ajaksi.

Palvelua voi hyödyntää monipuolisesti tiedolla johtamisessa ja kestävän kehityksen tavoitteiden viemisessä kuntastrategiaan. Palvelun käyttöönoton myötä kunnat saavat käyttöönsä muun muassa seuraavat toiminnot ja ominaisuudet:

 • 140 kestävän kehityksen indikaattoria: kattavat aikasarjat ja vertailuaineiston muihin kuntiin
 • Raportointityökalun
 • Kunta-ranking työkalun
 • Kieliversiot suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi
 • Webinaarimuotoisen käyttökoulutuksen
 • Sähköposti- ja puhelintuen

Hankkeeseen valittavilta kaupungeilta ja kunnilta edellytetään:

 • Kiinnostusta viedä kestävää kehitystä kaupungin tai kunnan strategiaan, sen toimeenpanoon ja seurantaan
 • Vähintään 2–3:n eri toimialaa edustavan kunnan virkamiehen ja/tai poliittisen päätöksentekijän sitoutumista hankkeeseen
 • MayorsIndicators-palvelun hyödyntämistä hankkeessa
 • Valmiutta jakaa tietoa kestävän kehityksen roolista kaupungin tai kunnan toiminnassa
  • Osallistumalla kahteen kyselytutkimukseen (vuosien 2019 ja 2020 lopulla) ja mahdolliseen haastatteluun
  • Osallistumalla työpajaan keväällä 2020

Hanke on kunnille maksuton, poislukien mahdolliset matkakustannukset työpajaan.

Haku on avoinna 15.11.2019 asti.


Lisätietoja antavat:

Suvi Monni, johtaja
MSDI Oy
+358 405 431 476
etunimi.sukunimi@mayorsindicators.com

Olli Maijala, neuvotteleva virkamies
Ympäristöministeriö / Rakennetun ympäristön osasto
+358 295 250 174
etunimi.sukunimi@ym.fi

Virve Hokkanen, ohjelmapäällikkö
Ympäristöministeriö / Kestävä kaupunki -ohjelma
+358 295 250 034
etunimi.sukunimi@ym.fi


 • Tulosta sivu