Kestävän kaupunkikehityksen hyvien käytäntöjen kokoaminen ja skaalaaminen –tarjouskilpailu auki

Uutinen 7.7.2020 klo 15.41

Kaupunkien ja kuntien kehittämistyössä syntyy paljon tietoa onnistuneista toimintamalleista ja hyvistä käytännöistä. Kuntien kestävyyshaasteet ovat monesti samankaltaisia, eikä kaikkien ole tarpeen ratkaista niitä yksin. Haasteena on saada ratkaisut levitettyä kaikkien kuntien ja kaupunkien käyttöön. Jotta hyvät ideat eivät hukkuisi, Kestävä kaupunki -ohjelma etsii yhteistyökumppania kestävän kaupunkikehityksen hyvien käytäntöjen kokoamiseen ja skaalaamiseen avoimella tarjouskilpailulla. Toimeksiannon suunniteltu toteutusaika on lokakuusta 2020 joulukuuhun 2021.

Tarjousten määräaika on 28.8.2020 klo 16.15.

Linkki hankintailmoitukseen

Tarjousasiakirjat