Kaupungit ja Kuntaliitto kehittävät yhdessä sosiaalisesti kestävämpiä kaupunkeja

Uutinen 7.2.2019 klo 16.29
Luistelijat
Luistelijat © Kuva: Tarja Hoikkala / Ympäristöministeriön kuvapankki

Sosiaalisen kestävyyden pulmat haastavat kaupungit aivan uudella tavalla. Ongelmiin puuttuminen varhaisessa vaiheessa on tehokkainta. Yksittäiset toimijat eivät kuitenkaan pysty luomaan ratkaisuja, vaan onnistuminen edellyttää rajoja ylittävää yhteistyötä.

Sosiaalisesti kestävät kaupungit -hankkeessa Espoo, Turku, Vantaa, Tampere, Oulu ja Jyväskylä sekä tutkijat ja asiantuntijat kehittävät yhdessä osaamista, keinoja ja toimia sosiaalisen kestävyyden parantamiseksi. Kuntaliitto tarjoaa kehittämiselle puitteet ja tukea. Sparraajan ja seuraajan roolissa työtä tukevat myös Kuntoutussäätiö, Sitra ja ympäristöministeriön Kestävä kaupunki -ohjelma. Jalostamon sähköisenä yhteistyöalustana toimii Kestävä kaupunki -ohjelman Virtuaalikortteli.

Kaupunkien rooli sosiaalisen kestävyyden tavoittelussa ja ylläpitämisessä on suuri, koska kestävyys liittyy kaikkiin kaupungin toimiin: riittävään toimeentuloon, riittäviin hyvinvointipalveluihin, turvallisuuteen sekä resurssien ja toimintamahdollisuuksien oikeudenmukaiseen jakautumiseen. Näihin perustuvat kunkin mahdollisuudet vaikuttaa hyvinvointiinsa ja terveyteensä, osallisuuteen sekä yhteisöllisyyden kokemiseen.

Sosiaalisesti kestävät kaupungit -hankkeessa tarkastellaan sosiaalisesti kestävien kaupunkien näkemyksiä ja ratkaisuja. Hankkeen tavoitteena on selkeyttää sosiaalisen kestävyyden käsitettä ja sen tulkintoja kaupunkien kehittämisessä sekä saattaa yhteen ilmiötä tutkivat ja kehittävät tahot. Lisäksi etsitään käytännön ratkaisuja, joiden avulla saadaan kaupungeista sosiaalisesti kestävämpiä.

Projektissa tehdään selvitys sosiaalisesti kestävän kaupungin määritelmästä ja käytännön toimista. Käytännöllisiä ratkaisuja ja toimintamalleja kehitetään Kuntaliiton Jalostamossa, jossa kaupunkitiimit luovat kokeilustaan mallin, testaavat sitä käytännössä ja saavat siitä vertaisarvioinnin. Kokeiluja seurataan yhdessä kokeilutiimien kanssa valituin indikaattorein ja menetelmin vuosina 2019-2020. Seurantatietoa hyödynnetään uusien toimintamallien kehittämisessä ja kokeilujen skaalaamisessa.

Lisätietoja: Tutkimus- ja kehitysjohtaja Jenni Airaksinen, Suomen Kuntaliitto ry, Jenni.Airaksinen(at)kuntaliitto.fi


  • Tulosta sivu