Asemanseutujen haasteisiin etsitään ratkaisuja

Uutinen 11.4.2019 klo 13.36

Kestävä kaupunki -ohjelmaan on avattu uusi haastekimppu, joka pureutuu asemanseutujen kehittämiseen. Haastekimpuissa valtio, kunnat, yritykset ja muut tahot ratkovat yhdessä ongelmia huomioiden ympäristöllisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävän kehityksen. Ensimmäiset kolme haastekimppua avattiin helmikuussa seuraavilla teemoilla: kiertotalous ja yhteiskäyttö, lähivihreä sekä osallisuus ja yhteisöllisyys.

Haastekimppuja työstetään vuorovaikutteisella Virtuaalikortteli-alustalla. Kestävä kaupunki -ohjelmatiimi sekä muut työhön osallistuvat asiantuntijat tukevat ratkaisujen etsimistä. Pyydä tunnukset Virtuaalikortteliin ja tule mukaan kehittämään kestäviä kaupunkeja!

Työpaja antoi pohjan asemanseutujen kehittämistyölle

Maaliskuussa järjestettiin kaksi työpajaa, joissa kunnat, yritykset ja muut toimijat pohtivat yhdessä haastekimppuja ja etsivät niihin ratkaisuja. Molempiin työpajoihin osallistui 30 henkilöä.

Asemanseutufoorumin yhteydessä 21.3. järjestetyssä Asemanseudut kestävän kaupungin solmukohtana -työpajassa käsiteltiin asema-alueiden kestävyyshaasteita. Osallistujat kaipasivat ennen kaikkea yhden luukun ratkaisua asemien kunnossapitoon ja liiketoiminnan kehittämiseen. Kestävän liikkumisen helpottamiseksi ehdotettiin uusia yhteiskäyttöpalveluja sekä asemien kytkemistä nykyistä tiiviimmin osaksi kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen verkostoa. Työpajassa ilmeni myös tarve ottaa asukkaat mukaan kehittämistyöhön. Työpajan tuloksia käytettiin asemanseutuihin keskittyvän haastekimpun pohjana.

Kestävä kaupunki –ohjelman Yhteistyössä kohti ratkaisuja -seminaarissa 26.3. järjestetyssä työpajassa keskusteltiin kolmen ensimmäisen haastekimpun teemoista: kiertotaloudesta ja yhteiskäytöstä, lähivihreästä ja kaupunkivesistä sekä osallisuudesta ja yhteisöllisyydestä. Koosteet työpajan tuloksista on julkaistu Virtuaalikorttelin haastekimppuryhmissä, joissa ratkaisujen edistämiseen voi osallistua esimerkiksi ideoimalla konkreettisia toimenpiteitä. Tervetuloa mukaan!

 


  • Tulosta sivu