Sosiaalisen kestävyyden kokeiluhakuun 33 hakemusta

Uutinen 9.10.2019 klo 9.35

Kestävä kaupunki -ohjelman sosiaalisen kestävyyden kokeiluhakuun saapui 33 hakemusta. Hakijoina on kaupunkeja, kuntia ja kuntayhtymiä eri puolilta Suomea.

Ehdotetut kokeilut liittyvät muun muassa osallisuuteen, yhteisöllisyyteen, kaupunkisuunnitteluun ja yhteiskehittämiseen, palvelujen saavutettavuuteen, hyvinvointia tukeviin kulttuuripalveluihin sekä ilmastonmuutoksen ja hyvinvoinnin kytköksiin. Ehdotukset edistävät myös eri ryhmien, kuten lasten, nuorten, päihderiippuvaisten, ikääntyneiden ja maahanmuuttajien, hyvinvointia.

Hakemusten arviointi, rahoitettavien hankkeiden valinnat ja avustuspäätökset pyritään tekemään lokakuun aikana. Arvioinnista vastaa ympäristöministeriön, Kuntaliiton, sosiaali- ja terveysministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijoista koostettu arviointiryhmä.

Rahoitettavaksi valittavista kokeiluista viestitään ympäristöministeriön tiedotteella, Kestävä kaupunki -ohjelman verkkosivuilla sekä suoraan hakuun osallistuneille. Kaikille hakijoille toimitetaan loka-marraskuun vaihteessa myös kirjallinen hankekohtainen päätös perusteluineen.

Kokeiluhaku oli avoinna 27.8.–4.10.2019. Hankkeelle voidaan myöntää tukea korkeintaan 30 000 euroa, kuitenkin enintään 60 % kokonaiskustannuksista. Rahoitettaville kokeiluille tarjotaan myös sparrausta hankkeen toteutukseen sekä tukea verkottumiseen, viestintään ja tulosten kiteytykseen. Avustuksen myöntäjänä toimii ympäristöministeriön koordinoima Kestävä kaupunki -ohjelma.

Lisätiedot: Ohjelmapäällikkö Virve Hokkanen, virve.hokkanen@ym.fi


  • Tulosta sivu