Opiskelijat tukena kestävän kaupungin kehittämisessä – kokemuksia ja vinkkejä Lohjan ja Aalto-yliopiston kurssiyhteistyöstä

Uutinen 9.9.2020 klo 16.50

Kestävä kaupunki -ohjelman haastekimpputyö oli mukana Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston Urban Transitions and Futures -kurssilla keväällä 2020. Kuntapartneria kurssille haettiin joulukuussa 2019, ja Lohjan kaupunki lähti mukaan. Apulaisprofessori İdil Gaziulusoyn vetämällä kurssilla opiskelijoiden tehtävänä oli visioida vähähiilinen ja kestävä Lohjan kaupunkikeskusta vuonna 2050. Opiskelijoiden kaupunkivisioiden perustana olivat asiantuntijaluennoilla ja tutkimuskirjallisuudesta kerrytetty ymmärrys kestävyysmurroksesta kaupungeissa, tutustumiskäynti kohdealueelle Lohjan keskustassa, sekä Lohjalla järjestetty visiointityöpaja, jossa pohdittiin Lohjan tulevaisuutta yhdessä paikallisten asukkaiden ja virkamiesten kanssa.  

Vinkit yhteistyöhön opiskelijoiden kanssa

Tiivistelmä vinkeistä opiskelijayhteistyöhön: Selkeä tehtävä, aikataulutus, lähtotilanteen taustoitus, ennakkoluulottomuus
Opiskelijayhteistyön vinkit tiivistetysti

Lohjan kaupungin vinkit

 • Mieti etukäteen, mitä syntyvillä töillä tehdään ja miten niitä käsitellään eteenpäin
 • Muotoile tehtävänanto hyvin selkeästi, jos lopputulokselle on tarkkoja toiveita
 • Mitä paremmat lähtötiedot pystyt antamaan, sitä käyttökelpoisempi lopputulos on
 • Korosta lähdeviitteiden merkitystä, jotta töitä voidaan jatkossa hyödyntää kunnallisen päätöksenteon valmistelussa
 • Jos työhön tarvitaan kaupunkilaisia mukaan, ole ajoissa liikkeellä: esim. koululaisten mukaan saamiseksi pitää olla hyvissä ajoin etukäteen – mieluiten ennen lukuvuoden tai lukukauden alkua – yhteydessä kouluun
 • Mene ennakkoluulottomasti mukaan opiskelijaryhmän työskentelyyn, työpajoihin ym.

Opiskelijoiden vinkit

 • Taustoita tehtävä hyvin, määrittele tavoite ja tarjoa paljon taustatietoa
 • Ota kaikki irti tilaisuudesta – esimerkiksi maisterivaiheen opiskelijoilla saattaa olla jo runsaasti alan työkokemusta
 • Kerro aihepiiriin liittyvistä haasteista ja jo tehdystä työstä
 • Uskalla jakaa myös epäonnistumiskokemuksia, ne ovat osa oppimisprosessia
 • Ole avoin uusille ajatuksille ja ideoille

Opiskelijoiden visioissa konkreettisia ratkaisuja

Viiden opiskelijaryhmän visioposterit ovat nähtävissä Lohjan kaupungin sivuilla. Suuret posterit ovat syksyllä  kaupunkilaisten nähtävillä myös Lohjan kaupungintalon aulassa. Visioissa kiinnitettiin huomiota mm. kestäviin liikkumismuotoihin, viheralueiden lisäämiseen ja kuntalaisten osallistamiseen ja sitouttamiseen vähähiilisempään tulevaisuuteen. Opiskelijaryhmät ehdottivat Lohjalle kestävyyshaasteiden taklaamiseen konkreettisia ratkaisuja kuten sähköveneitä, parkkipaikkojen muuttamista puistoiksi ja vähähiilisiä kaupunkifestivaaleja. Kestävä kaupunki -ohjelman läpileikkaavat teemat näkyivät lopputuloksissa monipuolisesti älykkäinä, vähähiilisinä, sosiaalisesti kestävinä ja terveellisinä ratkaisuina.

Opiskelijayhteistyö on hedelmällistä

Tämän kurssikokemuksen perusteella sekä kunta että opiskelijat vaikuttaisivat hyötyvän yhteistyöstä. Lohjalaiset pääsivät osallistumaan Lohjan tulevaisuuden visiointiin, ja kaupunki sai opiskelijoiden töistä uusia ideoita, joita voidaan hyödyntää esimerkiksi tulevissa kokeilurahoitushauissa.

Opiskelijat saivat tilaisuuden työskennellä tosielämän esimerkin parissa ja hyödyntää kunnan henkilöstön asiantuntemusta ja asukkaiden näkemyksiä. Lohjan kaupungin ja Aalto-yliopiston kurssiyhteistyötä on päätetty jatkaa vielä tulevalla syyslukukaudella Sustainability Transitions and Futures -kurssilla. Lisäksi yhteistyö kaupunkilaisten osallistamiseksi ja sitouttamiseksi kestäviin elämäntapoihin saattaa jatkua isommassa tutkimushankkeessa, mikäli rahoitusta myönnetään.

Kunnan työntekijöiden mielestä oli erityisen hyödyllistä saada opiskelijoiden raikkaita ajatuksia ja ulkopaikkakuntalaistenkin näkökulmaa Lohjan kaupunkikeskustan kehittämiseen. Opiskelijoiden tulevaisuusvisiot esitetään visuaalisesti näyttävinä ja houkuttelevina suurikokoisina postereina, jollaisten tekemiseen ei kaupungin työntekijöillä olisi omien töiden ohella aikaa. ”Kunnalla on tilaisuus saada melko pienellä omalla panostuksella hyvää ideointityötä”, palautekyselyssä vastattiin.

Kunnan näkökulmasta haasteina on irrottaa riittävästi työaikaa, innostaa paikallisia osallistumaan työpajatyöhön ja huolehtia, että saatuja tuloksia hyödynnetään jatkossa. Opiskelijat kiittivät lohjalaisten aktiivista osallistumista visiointityöpajaan ja kunnan työntekijöiden avointa suhtautumista ja tiedon jakamista. He kokivat työskentelyn tosielämän tilanteen ja sidosryhmien kanssa hyödylliseksi opintojensa ja tulevaisuuden urasuunnitelmiensa kannalta. Osallistujat suosittelivat opiskelijayhteistyötä muillekin kunnille!

Teksti: Nufar Finel ja Henna Malinen, Kestävä kaupunki -ohjelman haastekimpputyö, SYKE

Vinkit kunnille opiskelijayhteistyöhön on koottu opiskelijoiden kyselyvastauksista ja Lohjan kaupungilta Jenna Kotilehdon haastattelusta . Kestävä kaupunki -ohjelman haastekimpputyön osana tuettiin kuntapartnerin etsimisessä, pidettiin asiantuntijaluento kurssilla, maksettiin opiskelijoiden bussikuljetukset Lohjalle ja osallistuttiin opiskelijoiden Lohjalla järjestämään visiotyöpajaan. 

 • Tulosta sivu