Nuoret ilmasto- ja kestävän kehityksen työn kirittäjinä

Uutinen 13.9.2019 klo 14.38

Nuorille tarvitaan selkeitä kanavia tuoda ilmastohuolensa ja ajatuksensa tulevaisuuden kaupungista kuuluviin päättäjille. Valonian kokeilussa salolaiset nuoret kutsuvat kotikaupunkinsa päättäjiä yhteiseen keskusteluun kolmessa eri tilaisuudessa. Kokeilun tavoitteena on testata yhteisten tapaamisten voimaa nuorten vaikutuskeinona päätöksenteossa.

Kokonaisuus käynnistyy kaupunkikävelyllä, jossa tehdään havaintoja kaupunkitilasta ja toimivuudesta, nuorten tavoista käyttää kaupunkia sekä ilmastotyön näkymisestä kaupunkikuvassa. Kävely toimii alustuksena seuraavalle tilaisuudelle, jossa nuoret, päättäjät ja asiantuntijat kohtaavat keskustellen yhteisen pöydän ääressä. Ilmastonmuutoksen ja tulevaisuuden kaupunkien asiantuntijoina ovat arkkitehti Anni Laurila (mm. Aalto yliopisto, SingularityU NASA) ja tutkija Risto Makkonen Ilmatieteenlaitokselta. Kolmas tilaisuus saa muotonsa kokeilun aikana nuorten toiveisiin perustuen. Tilaisuus voi olla esimerkiksi työpaja, jossa suunnitellaan kestävän kehityksen ja ilmastotavoitteiden vaatimia toimenpiteitä ja niiden edistymisen seurantaa.

Kokeilun tuloksia ja sosiaalisen median kanaviin tuotettavia asiantuntijoiden haastatteluja voidaan hyödyntää esimerkiksi luonnontieteiden, ympäristötiedon ja yhteiskuntaopin kursseilla tai järjestöissä. Kokeilussa myös kootaan tietoa aktiivisen kansalaisen polusta, mikä auttaa parantamaan vuoropuhelua nuorten ja päättäjien välillä sekä edistää ruohonjuuritason vaikutusta ylemmille portaille.

Kokeilun toteuttaja on Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden asiantuntijaorganisaatio Valonia ja yhteistyössä on mukana salolaisia oppilaitoksia. Kokeilun kesto on 1.5.-31.12.2019 ja tapaamiset sijoittuvat loka-marraskuulle. Kokeilun kokonaisbudjetti on 18 700 euroa, johon sisältyy 11 220 euroa ympäristöministeriön Kestävä kaupunki -ohjelman avustusta.

Kokeilu on ympäristöministeriön osarahoittama ja toteutettu osana ympäristöministeriön koordinoimaa Kestävä kaupunki –ohjelmaa.

 

Yhteyshenkilö:

Toimialapäällikkö Riikka Leskinen
Puh. 044 907 5995
etunimi.sukunimi@valonia.fi
Valonia, Varsinais-Suomen liitto


  • Tulosta sivu