Kaupunkivihreästä hyvinvointia ja hiilensidontaa Tampereen seudulla

Uutinen 15.1.2019 klo 16.20
Puutarhajuhlat Hiedanrannassa
Puutarhajuhlat Tampereen Hiedanrannassa, josta tulee 25 000 asukkaan koti sujuvan raitiotiematkan päässä keskustasta. © Kuva: Visit Tampere

Tampereen seutu tähtää hiilineutraaliuteen vuoteen 2030 mennessä. Ilmastopäästöjä vähennetään 80 % ja loput 20 % sidotaan hiilinieluihin tai kompensoidaan muuten. Päästövähennykset tehdään seutustrategian, MAL-sopimuksen ja ilmastostrategian pohjalta. Lisäksi kaupunkiseudun kunnat hakevat hiilineutraalien kuntien muodostaman HINKU-verkoston jäseniksi.

Ympäristöministeriön koordinoiman Kestävä kaupunki -ohjelman sparrauksella Tampereen seudulla on työstetty Hiilinielut ja lähivihreä kasvavilla kaupunkiseuduilla -hanketta. Siinä kartoitetaan kaupunkivihreän ja kuntien luonnontilaisten alueiden potentiaalia toimia päästöjä sitovina hiilinieluina. Samalla lisätään kuntalaisten tietoisuutta lähivihreän hyvinvointivaikutuksista. Hankkeen tavoitteena on myös lähivihreän lisääminen ja säilyttäminen kasvavalla kaupunkiseudulla.

Hankkeen kirittämiseksi seudun kunnat ovat laatineet ilmastotavoitteet kuntien toiminnan eri sektoreille. Kaupunkiseudulla on myös kartoitettu viherrakennetta ekologian, virkistyksen, kaavoituksen ja ilmaston näkökulmasta. Seuraavaksi Tampereella aloitetaan eri tyyppisten yhdyskuntarakenteiden ilmastovaikutusten kartoitus, joka halutaan laajentaa tulevaisuudessa koko seudulle. Seudullinen hiilinielujen arviointi valmistuu 2019. Eikä siinä vielä kaikki –taloyhtiöille, pientalojen asukkaille, yrityksille ja kunnille on alkamassa lähivihreän hyödyistä kertova kampanja, joka toteutetaan yhdessä Ekokumppanit Oy:n kanssa. Luvassa on erilaisia tilaisuuksia, ohjeita ja karttapohjaisen pelin ideointia.

Hiilinielut ja lähivihreä kasvavilla kaupunkiseuduilla on kunnianhimoinen hanke, jota tehdään Tampereen kaupunkiseudun kahdeksan kunnan yhteistyönä. Laaja toimijajoukko tuo omat haasteensa työn koordinointiin ja hankerahoitusta on jouduttu kokoamaan monista eri lähteistä. Hiilinielujen laskenta on myös hyvin monimutkaista, eikä kaupunkivihreän osalta siihen ole valmista työkalua. Menetelmiä onkin Tampereella jouduttu kehittämään itse.

”Toivon, että kokemuksemme hyödyttävät myös muita kaupunkiseutuja, sillä tarve hiilinielujen laskentaan kasvaa varmasti tulevaisuudessa koko maassa. Laajemman työkalupakin luomiseen tarvitaan myös valtion vetoapua, Tampereen seudun kehittämispäällikkö Ritva Asula-Myllynen kertoo.

Yhteyshenkilö: kehittämispäällikkö Ritva Asula-Myllynen, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi