Vähähiilisyys

Aurinkopaneelit
Aurinkopaneeleita © Kuva: Keijo Penttinen / Ympäristöministeriön kuvapankki

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen on välttämätöntä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Arjen suurimpien päästöjen aiheuttajia ovat asuminen, liikkuminen ja ruoka, jotka yhdessä muodostavat 75% kansalaisten hiilijalanjäljestä. Kaupungit ovat avainasemassa, kun näitä päästöjä pyritään vähentämään. Kaupungit voivat vaikuttaa päästöihin mm. aluesuunnittelun, liikennejärjestelyjen sekä julkisten hankintojen kestävyyskriteereiden avulla.

Julkaistu 23.1.2019 klo 9.23, päivitetty 1.2.2019 klo 12.52