Sosiaalisesti kestävät kaupungit

Katufestivaalit
Katufestivaalit © Kuva: Laura Rautjoki / Ynmpäristöministeriön kuvapankki

Sosiaalinen kestävyys luo kaikille mahdollisuuden kouluttautua, saada laadukasta terveydenhuoltoa ja vaikuttaa. Sen tavoitteena on ihmisten tasavertainen kohtelu ja epätasa-arvon poistaminen. Suomessa on pitkät perinteet segregaation torjunnassa, mutta uusiakin keinoja tarvitaan, jotta eriarvoisuuden kaventaminen sekä asuinalueiden että ihmisten välillä on mahdollista tulevaisuudessakin.

Yhteisöllisyys luo osallisuutta ja sitouttaa kaupunkilaisia asuinalueeseensa ja sen kehittämiseen. Se tarjoaa myös vaikuttamisen keinoja, sillä asukkaiden yhteinen ääni kuuluu kauemmas kuin yksittäisen ihmisen.

Julkaistu 23.1.2019 klo 9.43, päivitetty 1.2.2019 klo 14.04