Teemoja kestävään kaupunkiin

kaupunkisilhuetti

Kestävää kehitystä on käsitteellistetty useilla tavoilla, joista tyypillisin on jako ekologiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen kestävyyteen. Kestävä kaupunki -ohjelmassa kestävyysteemat on jaoteltu kestävän kasvun tavoitteisiin, joita tukevat vähähiilisyys ja älykkyys, sekä kestävän hyvinvoinnin tavoitteisiin, joita puolestaan tukevat sosiaalinen kestävyys ja terveellinen elinympäristö. Teemat ovat kytkeytyneitä ja toisiaan täydentäviä. Teemat voivat muuttua tulevaisuudessa, eikä niitä nytkään tulisi tarkastella muita kestävyyteen liittyviä aiheita poissulkeviksi. 

Julkaistu 14.12.2018 klo 11.15, päivitetty 5.2.2019 klo 15.15