Kaupunkien kestävyyshaasteet kiteytyivät klinikoilla

Uutinen 16.12.2019 klo 16.34

Kuluneen syksyn aikana pureuduttiin uudella innolla kestävien kaupunkien haasteisiin, kun Kestävä kaupunki -ohjelma ja Industryhack Oy toteuttivat koko päivän haasteklinikat teemoista Osallisuus ja yhteisöllisyys, Lähivihreä ja terveys sekä Asemanseudut kestävän kaupungin solmukohtana. Klinikoilla tunnistettiin kaupunkien kestävyyshaasteita monialaisella joukolla, sillä tilaisuuksiin osallistui yhteensä yli viisikymmentä asiantuntijaa ja järjestöaktiivia. Industryhack toi mukanaan rautaista fasilitointiosaamista ja innovatiivista otetta haasteiden työstämiseen. Seuraavaksi haasteista ponnistetaan kohti ratkaisuja monimuotoisella yhteistyöllä.

Syyskuussa Osallisuus ja yhteisöllisyys -haasteklinikalla keskustelua heräteltiin alustuksilla Helsingin stadiluotsitoiminnasta sekä kaupunkiaktivismista osallisuuden ja yhteisöllisyyden voimavarana. Päivän päätteeksi haasteiden joukosta nousivat esiin erityisesti osallisuuden ja yhteisöllisyyden mittaamisen vaikeus, kehitystarpeet osallistavissa prosesseissa, yhdenvertaisten osallistumismahdollisuuksien turvaaminen, sekä piiloon jäävien toimijoiden ja resurssien tunnistaminen.

Klinikalla tunnistetut haasteet huomioidaan jo työn alla olevan ”Saa kuulua!” -osallisuuden edistämisen inspiraatio-oppaan toteutuksessa. Ohjelman keskustelualusta Virtuaalikorttelissa haetaan parhaillaan mukaan oppaan jalkautukseen kuntia, jotka kaipaavat tukea omaan osallisuutta edistävään prosessiinsa keväällä 2020.

Marraskuisella Lähivihreä ja terveys -haasteklinikalla pureuduttiin erityisesti lähiviheralueiden terveysvaikutuksiin. Teemaan johdattelivat tutkijoiden alustukset kaupunkipuiden terveysvaikutuksista ja luontopohjaisista ratkaisuista kaupungeissa. Klinikalla aihepiirin keskeisiksi haasteiksi kiteytyivät kiinnostuksen ja vastuutahojen puute, ajattelutapojen urautuminen sekä tiedon ja sen hyödyntämisen puutteet.

Lähivihreä ja terveys -klinikalla ideoitiin haasteisiin myös luovia ratkaisuja. Ratkaisuaihioista muun muassa hyvien käytäntöjen tarinallistaminen ja kokeilemalla oppiminen istuvat Kestävä kaupunki –ohjelmaan sellaisenaan. Keskustelut ”Lähivihreän reseptikirjasta” ja ”Elämänmittaisesta lähivihreäpolusta” jatkuvat Virtuaalikortteli-alustalla.

Asemanseutuklinikalle osallistui kutsuttuja asemanseutuvaikuttajia ja kaupunkien edustajia. Yhteistyössä määriteltiin tarve kestävien asemanseutujen yhteistyömallia koskevalle selvitykselle, joka toteutetaan kevään aikana. Yhteistyömallin tarkoituksena on selkeyttää asemanseutujen kehittämisen kokonaisuutta ja helpottaa useiden toimijoiden yhteistyötä.

Haastekimppukeskusteluihin pääset mukaan Virtuaalikortteli-keskustelualustalla. Jos et ole vielä mukana alustalla, pyydä tunnukset täältä ja tule mukaan kehittämään kestäviä kaupunkeja!